Varsling

Her legges det ut prosjekter hvor det varsles oppstart av regulering, Og prosjekter som nabovarsles.

GAMLEVEIEN 19, SKI - Tilbygg i 2 etasjer

Oktober 2014

Igangsettingstillatelse for dette anlegget er gitt. Og tilbygget er under oppføring.

MØLLEVEIEN 3, Sagakollen feriehjem - nytt sanitæranlegg

Oktober 2014

Søknad om rammetillatelse for nytt dusj- og wcanlegg er til behandling i Frogn kommune.

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2020 Hus og Helhet AS